Skip to content

DE VLIEGENDE HOLLANDER

Nederlandse Vereniging van Aero-Philatelisten

Aerofilatelie Een hobby voor iedereen!

Bent u geïnteresseerd in het verzamelen van brieven die met speciale of eerste vluchten vervoerd zijn, of in de geschiedenis van de luchtpost in het algemeen (aerofilatelie)? Zoekt u luchtpostbrieven, luchtpostzegels of Cinderella’s met betrekking tot luchtvaart?

De Vliegende Hollander’ is dé vereniging voor verzamelaars van luchtpoststukken al dan niet in combinatie met speciale afstempelingen, logo’s, semi officiële postzegels, postale documenten, foto’s etc.

Opgericht op 1 januari 1936 is het de oudste Nederlandse vereniging op het gebied van luchtpost. De Vliegende Hollander is medeoprichter van de FISA, de internationale organisatie voor aerofilatelistische verenigingen en lid van de KNBF, de Kon. Nederlandse Bond van Filatelistische Verenigingen.

Laatst bijgewerkt: 12 januari 2020

 

Stuur ons een e-mail

Voorpagina
Voorpagina

Ondersteunt de interesses van luchtpostverzamelaars

 • De publicatie van het verenigingsblad “De Aero-Philatelist” (formaat A4, kleurendruk, 4 x per jaar),
 • de jaarlijkse Dag van de Aerofilatelie met een luchtposttentoonstelling,
 • een Nieuwtjesdienst, waarbij leden tegen kostprijs eerste vlucht- of andere speciale enveloppen kunnen aanschaffen,
 • een Rondzenddienst, waarbij leden bij hen thuis aangeboden luchtpoststukken kunnen aanschaffen,
 • veilingen welke gehouden worden tijdens de Algemene Ledenvergadering, de Dag van de Aerofilatelie, de regionale bijeenkomsten en de schriftelijke veilingen, die in ons verenigingsblad worden gepubliceerd,
 • de publicatie van de eigen Luchtpostcatalogus van Nederland en (v.m.) Overzeese Rijksdelen,
 • publicaties over luchtpost en luchtvaart in het algemeen,
 • de VH-bibliotheek, welke onderdeel uitmaakt van de bibliotheek van de KNBF te Houten,
 • de VH website: www.de-vliegende-hollander.com

Lidmaatschap

Om lid van de vereniging te worden kunt u een email met daarin uw naam, geboortedatum en adresgegevens sturen aan onze ledenadministratie (Hans Dekker), emailadres vliegendehollanderleden@gmail.com . Als onderwerp vermelden: AANMELDING NIEUW LID.

De contributie bedraagt €25,00 per kalenderjaar (buiten Nederland €30,00 per jaar). Betaling van de contributie dient te geschieden op rekening NL57 INGB 0000 5145 49 ten name van ‘Penningmeester De Vliegende Hollander’ te Huizen. Als lid heeft men toegang tot alle bijeenkomsten en mag men deelnemen aan deverenigingsveilingen, Nieuwtjesdienst  en de Rondzendingen. Alle leden ontvangen 4x per jaar de ‘De Aero-Philatelist”. 

Ons verenigingsblad ‘De Aero-Philatelist’

Het verenigingsblad wordt viermaal per jaar uitgegeven. Het bevat artikelen over luchtvaart en luchtpost, informatie over nieuwe vluchten waarbij post vervoerd wordt, veilingen (lidmaatschap verplicht), de (regionale) bijeenkomsten van de vereniging en veel meer. Ook wordt u uitgenodigd om zelf artikelen in te sturen, zodat u de overige leden kan vertellen over uw deelgebied. Het blad maakt onderdeel uit van het lidmaatschap en verschijnt op A4-formaat in full-color kleurendruk.

Bijeenkomsten Nationale en regionale bijeenkomsten

De Algemene Ledenvergadering wordt jaarlijks gehouden medio april/ mei. Dit is een formele bijeenkomst met agenda, een lunch voor leden en hun partners en een grote veiling. Een hoogtepunt ieder jaar is de ”Dag van de Aerofilatelie”. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de herfst (oktober/ november).  Tijdens deze dag wordt een grote tentoonstelling georganiseerd en wordt een veiling gehouden. Tevens zijn handelaren met specifieke luchtpost aanwezig.

De vereniging heeft drie regionale bijeenkomsten: Kudelstaart (regio Amsterdam), Hilversum (regio midden) en Eindhoven (regio Zuid-Oost). Kudelstaart en Hilversum komen driemaal per jaar bij elkaar, Zuid-Oost tweemaal. Ieder lid van de vereniging kan deze bijeenkomsten bijwonen. Tijdens de bijeenkomsten worden regelmatig lezingen gehouden over luchtvaart en luchtpost en de dag wordt afgesloten met een veiling. Meer informatie over de bijeenkomsten kunt u vinden op de website.

 

Veilingen

Zoals hiervoor vermeld zijn er jaarlijks algemene veilingen, te weten tijdens de ALV en op de Dag van de Aerofilatelie. Daarnaast worden jaarlijks schriftelijke veilingen opgezet, waarvan de kavellijsten, evenals dat voor de algemene veilingen het geval is, in ons blad en op deze website worden gepubliceerd.  Indien u niet in staat bent om de veilingen bij te wonen kunt u altijd schriftelijk (of per email) bieden. Om te kunnen bieden dient u wel lid van de vereniging te zijn. De kavellijst voor een regionale veiling als onderdeel van een regionale bijeenkomst wordt u per e-mail of op verzoek per post toegestuurd.

De luchtpostcatalogus

De luchtpostcatalogus

Op 31 maart 2012 heeft onze spiksplinternieuwe, uitgebreidere, volledig herziene, in kleurendruk uitgevoerde, op ongeveer A5 formaat met 688 pagina’s (!) gedrukte luchtpostcatalogus-2012 het licht gezien. Dit gebeurt ongeveer om de 7 jaar. De nieuwe uitgave bevat hoofdstukken over speciale en bijzondere luchtpost in-van-naar Nederland, in-van-naar Nederlands Oost Indië en Nederlands Nieuw Guinea, in-van-naar Nederlandse Antillen en Suriname. Daarnaast zijn er aparte hoofdstukken voor noodluchtpost (ijs- en sneeuwpost), zeppelinpost, katapultpost, ongeluksvluchten, helikopterpost, ballonpost, raketpost en speciale enveloppen van de Dag van de Aerofilatelie. Indien bekend worden bij de postvluchten de gegevens van luchtvaartmaatschappij, vliegtuig, gezagvoerder en het waarom van de speciale of bijzondere vlucht vermeld.
Ook de periode van diverse pogingen om echt te vliegen zonder dat er van postvervoer sprake was, komt in twee nieuwe z.g. ‘voorloper’ hoofdstukken (voor vliegtuigen en ballonnen) uitgebreid aan de orde.

Onderstaande foto toont onze toenmalige bestuursvoorzitter Mr. Wybo Heere, na het in ontvangst nemen van het eerste exemplaar van de nieuwe catalogus, welke hem door bestuurslid Will Porrio, tevens voorzitter Cataloguscommissie, werd overhandigd tijdens de Algemene Ledenvergadering te Amersfoort.

De prijs van de catalogus bedraagt €25,00 exclusief €4,75 verzendkosten (porto binnen Nederland plus een deel van de verpakkingskosten) en kan door eenieder binnen Nederland besteld worden door overmaking  van het totaalbedrag van €29,75 op  rekening NL50 INGB 0000 1463 66 t.n.v. ‘Stichting Tentoonstelling De Vliegende Hollander’ onder vermelding van ‘Catalogus-2012’.

Publicaties

 • “Luchtvaart en luchtpost encyclopedie”, vol 1 (1909 t/m 1935), door Hans en Hennie TSchroots (€27,50)

 • “Luchtvaart en luchtpost encyclopedie”, vol 2 (1936 t/m 1945), door Hans en Hennie TSchroots (55,00)  

Prijs voor deze twee boeken samen in één koop: €75,00 plus de verzendkosten (Nederland €10,00; Europa EEG €20,00; Europa overig €27,00; Wereld € 35,00).

Deze twee boeken zijn per email te bestellen bij de auteurs: tschroots1@zonnet.nl

 

De volgende boeken kunt u bestellen via email: info@de-vliegende-hollander.com

 • Jubileumnummer “De Aero-Philatelist” ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de vereniging. 95 pagina’s met 22 interessante artikelen en foto’s.

Prijs €15,00 excl. €3,95 porto binnenland

 • “Luchtpostverbindingen vanuit Nederland met de Unie van Zuid Afrika / Republiek Zuid Afrika 1938-1989” , door Leo Crandel. 

Prijs € 10,00 excl. € 3,95 porto binnenland

 • “De Indiëlijn van de KLM herboren 1945-1950”, door Hans Aitink (zie ook de rubriek “Nieuws”).

Prijs € 35,00 excl. € 3,95 porto binnenland

 • “Luchtpost, een boeiende geschiedenis” , door Jan Hintzen (Uitgave dec. 2008).

Prijs € 10,00 excl. € 3,95 porto binnenland

De rondzenddienst

Deelnemers van de rondzenddienst ontvangen regelmatig – 2 maal in het voorjaar en 2 maal in het najaar – een zending met daarin ongeveer 25 covers met aerofilatelistisch materiaal. Veelal bevat iedere cover weer ongeveer 25 luchtpostbrieven of ander gerelateerd materiaal. Hoewel de nadruk ligt op Nederlandse luchtpost zijn ook diverse andere onderwerpen, zoals o.a. luchtpostzegels, aerogrammen, luchtpoststrookjes, eerste of speciale vluchten van buitenlandse luchtvaartmaatschappijen en prentbriefkaarten van vliegtuigen vertegenwoordigd.

U krijgt de rondzending thuis gestuurd of bezorgd, waarna u vier dagen in de gelegenheid bent om rustig door het aangebodene te zoeken. Daarna stuurt u de rondzending naar de volgende deelnemer of, als uw opvolger in uw regio woont, levert u deze weer bij diegene af. Dit is ook een mooie gelegenheid om contacten te leggen met collega verzamelaars of geïnteresseerden in uw hobby bij u in de buurt. Ook is het mogelijk om zelf materiaal via de rondzenddienst aan te bieden. De commissaris-rondzendingen kan u hierover nader inlichten.

 

De nieuwtjesdienst

Het doel van de nieuwtjesdienst is om leden eerstevlucht-enveloppen aan te bieden van nieuwe luchtpost routes. Dankzij een netwerk van mede verzamelaars in het buitenland kunnen enveloppen van veel delen van de wereld aangeboden worden. Wanneer u lid wordt geeft u aan de nieuwtjesdienst-commissaris aan welk gebied uw interesse heeft, welke luchtvaartmaatschappij, van en naar welk land, ballon of zeppelin post etc. Wanneer uw interesse verandert kunt u altijd uw verzamelgebied uitbreiden of wijzigen. Voor meer mogelijkheden kunt u contact opnemen met de commissaris via emailadres nieuwtjesdienstvh@gmail.com.